• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. หลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์

ลักษณะพิเศษของหลักสูตรระยะสั้น รายสัปดาห์

 • ข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
  ( แต่สำหรับผู้ที่มีไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนได้ทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน )
 • ระยะเวลาลงเรียนได้สั้นสุดคือ 1 สัปดาห์ ทำให้สามารถจัดสรรเวลาปิดเทอมหรือลาพั
  กงานมาเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตามความสะดวก
 • ในการเรียนแต่ละวัน จะมีเนื้อหาที่กำหนดไว้ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว “จะสามารถทำ....
  ได้” เพิ่มขึ้นทีละนิด ๆ ต่อเนื่องไปในทุก ๆ วัน
 • การเรียนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง
 • กำหนดให้นักเรียนต่อชั้นมีจำนวนน้อย ทำให้มีโอกาสในการฝึกพูดในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่

ชั่วโมงเรียน

 • ไม่ใช่การเรียนโดยเปิดหนังสือเรียนและท่องจำ แต่เป็นการพูดคุยกับอาจารย์ ทำให้สามารถจดจำสิ่งที่พูดได้

 • นำบทสนทนาที่ได้เล่าเรียนมาฝึกฝนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกครั้ง

 • ฝึกปฏิบัติจริงในชั่วโมง training ของทุกวัน พร้อมเพิ่มพูนคำศัพท์ไปด้วย

ระดับชั้นเรียน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น จะเริ่มต้นจากชั้นเบื้องต้น ซึ่งจะเปิดเรียนทุกวันจันทร์แรกของแต่ละเดือนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์

ระดับ ระยะเวลาเรียน ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
บื้องต้น 1 สัปดาห์ เขียน-อ่านตัวอักษรฮิรากานะได้ สามารถใช้บทสนทนาสั้น ๆ พื้นฐานเช่น การทักทาย ซื้อของ
A-1 3 สัปดาห์ สามารถใช้คำศัพท์ง่าย ๆ ประโยคสั้น ๆ พูดเกี่ยวตัวเอง ครอบครัว การทำงานและประเทศของตนเองได้
A-2 5 สัปดาห์ สามารถโต้ตอบสั้น ๆ บอกเล่ากำหนดการ วิถีชีวิตของตนเอง สอบถามเส้นทางได้
B-1 6 สัปดาห์ สามารถบอกเล่าสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานการณ์ตรงหน้า บอกเล่าประสบการณ์ของตนเองได้
B-2 8 สัปดาห์ สามารถรวบรวมและสรุปความคิดของตนเอง ถ่ายทอดความคิดของตนเองเกี่ยวกับปัญหาสังคม
C-1 4 สัปดาห์ สามารถบอกเล่ารายละเอียดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเลือกใช้การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงเวลา สถานที่ สถานการณ์ และบุคคลที่พูดคุยด้วย

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจาก CEFR(Common European Framework of Reference)

เนื้อหาของชั่วโมงเรียน

หลักสูตร Weekly course นี้ เป็นการเรียนในระยะเวลาอันสั้นแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ในแต่ละวันจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาว่า 「ด้วยภาษาญี่ปุ่นสามารถทำอะไรได้บ้าง 」 และดำเนินการสอนโดยมุ่งเน้นให้สามารถสื่อสารได้จริงตามหัวข้อที่กำหนดไว้
มีชั่วโมงให้ฝึกสนทนาเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชั่วโมงเรียนคันจิจะเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์โดยเน้นศัพท์ที่เห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และในทุกวันจะมีการฝึกออกเสียงตาม (shadowing) เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

คาบเรียนที่1 คาบเรียนที่2 คาบเรียนที่3 คาบเรียนที่4
วันจันทร์ เกี่ยวกับครอบครัว / ฝึกออกเสียงตาม คันจิ
วันอังคาร พูดเกี่ยวกับประเทศของตนเอง / ฝึกออกเสียงตาม ฝึกฝน
วันพุธ พูดเกี่ยวกับลักษณะที่เห็นภายนอก / ฝึกออกเสียงตาม คันจิ
วันพฤหัสบดี อธิบายสถานที่ที่อยู่ของตนเอง / ฝึกออกเสียงตาม ฝึกฝน
วันศุกร์ ชวนเพื่อน /ฝึกออกเสียงตาม คันจิ

หนังสือเรียน

ใช้หนังสือเรียนที่ทางโรงเรียน อินเตอร์คัลท์ จัดทำขึ้นมาสำหรับหลักสูตรระยะสั้นโดยเฉพาะ มีเนื้อหาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ การเรียนในบทเรียนนั้น ๆ จะทำให้สามารถทำอะไรได้ ”

เสียงจากรุ่นพี่

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นและที่โรงเรียน

กิจกรรม เทศกาล งานแลกเปลี่ยน
ขั้นตอนการเข้ามหาวิทยาลัย
แนะนำที่พัก
การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี2015 จะมีค่าธรรมเนียมตามนี้

ก่อนหน้านี้เคยได้เข้าเรียนหลักสูตรระยะยาว หรือหลักสูตร Weekly Course หรือไม่  

ระยะเวลาเรียน 

 

การคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ
0
\

※ กรุณาจ่ายค่าเล่าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือนำเงินสดมาชำระที่เคาท์เตอร์ของโรงเรียน
※ไม่รับบัตรเคดิต
※ไม่รวมค่าหนังสือเรียน

กำหนดระยะเวลาเรียน มีประวัติการเข้าเรียน หลักสูตรระยะสั้น (Weekly course) ・ หลักสูตรระยะยาว
ไม่มี มี
1 อาทิตย์ ¥45,000 ¥25,000
2 อาทิตย์ ¥70,000 ¥50,000
3 อาทิตย์ ¥95,000 ¥75,000
4 อาทิตย์ ¥120,000 ¥100,000
5 อาทิตย์ ¥145,000 ¥125,000
6 อาทิตย์ ¥170,000 ¥150,000
7 อาทิตย์ ¥195,000 ¥175,000
8 อาทิตย์ ¥220,000 ¥200,000
9 อาทิตย์ ¥245,000 ¥225,000
10 อาทิตย์ ¥270,000 ¥250,000
11 อาทิตย์ ¥300,000 ¥275,000
12 อาทิตย์ ¥320,000 ¥300,000
Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.