• เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
  • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
  1. หน้าแรก > 
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
  3. หลักสูตรพิเศษตามฤดูกาล

หลักสูตรพิเศษเป็นหลักสูตรแบบไหน

หลักสูตรทัศนศึกษาช่วงฤดูร้อนหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วง เป็นหลักสูตรระยะสั้นรายสัปดาห์ที่มีกิจกรรมเสริมพร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับภาษาญี่ปุ่นและสัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ซึ่งจัดสอบในเดือนกรกฏาคมและเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี

หลักสูตรพิเศษเป็นหลักสูตรแบบไหน

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

กิจกรรม

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.