• เรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ทำไมต้องอินเตอร์คัลท์
 • สำหรับบริษัท ・ สถาบันการศึกษา ・ หน่วยงานรัฐบาล
 1. หน้าแรก > 
 2. เรียนภาษาญี่ปุ่น > 
 3. คลาสเรียนตอนเช้า ・ตอนค่า ・ เรียนวันเสาร์ ・ เรียนส่วนตัว ・ เรียนกลุ่มย่อย
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคเช้า・วันเสาร์
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว・แบบกลุ่มย่อย

เป็นคลาสที่เหมาะสาหรับใคร

 • ผู้ที่มีเวลาหลังจากช่วงเย็นเป็นต้นไป หรือจัดสรรเวลาได้
 • ผู้ที่อยากใช้เวลาเพื่องานอดิเรกหรือสิ่งที่สนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • ผู้ที่ต้องทำงานล่วงเวลาบ่อย หรือไม่มีเวลาตอนค่ำ
 • ผู้มีต้องการใช้เวลาช่วงเช้า หรือก่อนที่จะเข้าทำงานให้เป็นประโยชน์
 • สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรียนในวันธรรมดาเนื่องจากติดเวลาทำงานหรือเรียน
 • ผู้ที่อยากใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการศึกษาเล่าเรียน
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในเวลาที่ตนเองสะดวก
 • ผู้ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ

การเลือกหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดประสงค์เป็นหลักสำคัญ ซึ่งจะจำลองสถานการณ์ที่ใกล้ตัวขึ้นมา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในวันข้างหน้า ซึ่งนักเรียนต่อชั้นเรียนจะมีจำนวนไม่มาก ทำให้สามารถมีการโต้ตอบกับอาจารย์ได้ง่ายมากขึ้น และยังสะดวกในเรื่องของการเข้าเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา

YOKOSO! NIHONGO (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น)

เราจะสอนวิธีการใช้คำศัพท์, การแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกด้วยคำพูด และไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในบทสนทนาประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในวันข้างหน้า

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D
ฮิรางานะ・คะตะคานะ การถามชื่อและเบอร์โทรศัพท์ การอธิบายถึงความชอบและความไม่ชอบ การส่งต่อข้อความจากการได้ยิน
การแนะนำตัวเอง การถามราคาสินค้า การขอความช่วยเหลือ การนัดหมาย
บทสนทนาในร้านอาหาร การอธิบายถึงลักษณะนิสัย การพูดถึงครอบครัวและเพื่อน การแนะนำเพื่อน
การซื้อของ การชักชวนเพื่อน การแสดงความคิดเห็น การอธิบายถึงความฝันและอนาคต
การถามทาง การอธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีต การจัดการแผนการ การอธิบายลักษณะอาการป่วย

今日から始めるビジネス日本語 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ)

เราจะสอนการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกด้วยคำพูด และมารยาทในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน รวมถึงการทำงานให้ได้อย่างราบรื่น

กลุ่ม A กลุ่ม B
การแนะนำตัวเอง การขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
การทักทายสำหรับการเข้าทำงานวันแรก การขออนุญาตจากหัวหน้างานและบริษัทลูกค้า
สอนเกี่ยวกับวิธีการพูดเมื่อจะขอลาหยุดหรือกลับก่อน การนัดหมาย
การพูดคุยโทรศัพท์ การเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย
การรับคำแนะนำ การสอบถามตารางเวลาของผู้อื่น

驚くほどわかる!敬語の使い方 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับคำยกย่อง)

สำหรับจุดประสงค์หลักของหลักสูตรนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความเข้าใจเท่านั้น แต่จะเป็นการเน้นให้ฝึกฝนจากการแสดงในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

กลุ่ม A กลุ่ม B
คำยกย่องขั้นพื้นฐาน การโทรและรับโทรศัพท์
“ภายใน” และ “ภายนอก” การพูดสุนทรพจน์
การเยี่ยมชม การสอบสัมภาษณ์
การเชิญชวน・การปฏิเสธ การรายงาน
การแสดงความคิดเห็นที่คัดค้านและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ คำยกย่องกับอีเมล์
คำยกย่องกับการบริการ การตัดคำยกย่องออก

仕事の効率UP!メールマスター (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นกับจดหมายทางธุรกิจ)

เราจะสอนการเขียนจดหมายทางธุรกิจขั้นพื้นฐานที่มักจะถูกใช้บ่อยๆ โดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะให้ฝึกฝนจากการได้ลองเขียนจริงและยังสามารถนำไปใช้ได้ในทันที

กลุ่ม A
การส่งอีเมล์ขั้นพื้นฐาน
การขอความช่วยเหลือผ่านทางอีเมล์
การแสดงความขอบคุณผ่านทางอีเมล์
การขอโทษผ่านทางอีเมล์
การปฏิเสธผ่านทางอีเมล์

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ

ช่วงเวลาเรียน จำนวนครั้ง ค่าเล่าเรียน
18:40-20:20 ทั้งหมด 20 ครั้ง 95,000 เยน

สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 กรุณาดูรายละเอียดทางนี้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคเช้า・วันเสาร์

คลาสสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในช่วงกลางวันเนื่องจากมีภาระกิจในการเรียนหรือทำงาน

คลาสสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ชั้นต้น ・ ชั้นกลาง ・ ชั้นสูง)

แบ่งตามระดับภาษาญี่ปุ่น วิธีการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างราบรื่น เช่น การรับโทรศัพท์ การติดต่อ การนัดหมาย เรียนรู้สิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ เช่น เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ การใช้คำสุภาพยกย่องถ่อมตน เป็นต้น

หนังสือเรียนที่ใช้

ชั้นต้น Nihongode Business Kaiwa ชั้นต้น
ชั้นกลาง Nihongode Business Kaiwa ชั้นกลาง , Nihongo d ehataraku! Business nihongo 30 jikan
ชั้นสูง Business Man monogatari, Shinjitsuyou Business nihongo

ราคาคอร์สภาคเช้าและคอร์สวันเสาร์

สามารถสอบถามเกี่ยวกับวิธีสมัครคอร์สเรียนได้

คลาสเรียนส่วนตัว เรียนกลุ่มย่อย

คลาสเรียนส่วนตัวคือเรียน 1 คน (ตัวต่อตัว) เรียนกลุ่มย่อย จะมีจำนวนนักเรียนน้อย
มื่อเดินทางมาญี่ปุ่น จะเริ่มเรียนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจนถึงภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจ ซึ่งต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางก็สามารถทำได้
อาจารย์ผู้สอนนั้น ไม่ใช่แค่อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจด้วย
เนื้อหาของการเรียน วันเรียน เวลา สถานที่ ฯลฯ สามารถตกลงกันได้ โดยกรุณาติดต่อที่หมายเลข 035-816-4861 หรือเขียนมาในแบบฟอร์มสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายหลัง

คลาสเรียนส่วนตัว เรียนกลุ่มย่อย

ค่าเล่าเรียน คลาสเรียนส่วนตัว เรียนกลุ่มย่อย

ค่าเข้าเรียน 10,500 เยน

คลาสเรียนส่วนตัว

เวลา ค่าเล่าเรียน
1 คาบ 50 นาที 6,900 เยน
2 คาบ 100นาที 13,800 เยน
3 คาบ 150 นาที 20,700 เยน

คลาสเรียนกลุ่มย่อย

จำนวนผู้เรียน ค่าเล่าเรียน /50นาที
2คน 3,700 เยน
3คน 3,200 เยน

※ค่าเล่าเรียนข้างต้นเป็นค่าเล่าเรียนสำหรับ 1 คน
※เวลาที่สามารถเลือกได้ 9:00 - 20:30 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ,9:00 - 12:00 น.วันเสาร์
※ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนและค่าเดินทางของอาจารย์ผู้ไปสอนนอกสถานที่ ( 1,200เยนต่อวัน )
 กรณีค่าเดินทางเกิน1,200เยน ให้ชำระตามจริง
※ในกรณียกเลิกการเรียน หลังเวลา 17.00 น ในวันทำการก่อนวันเรียน นับเป็น 1 ครั้ง และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 กรณีที่แจ้งภายใน 17.00 น ในวันทำการก่อนวันเรียน จะได้รับการเรียนชดเชยในวันที่เหมาะสม
※ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนโดยติดต่อทางอีเมล์ จะถือว่าเป็นการยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

Intercultural Institute of Japan  Akihabara School
TEL : +813-5816-4861    FAX : +813-5816-4862
2-20-9, Taito, Taito-ku Tokyo 110-0016
(c) 2006 - 2013 Intercultural Institute of Japan. All Rights reserved.